Nieuws

Evolutie Vastgoedprijzen van 2020 tot heden (bron : De Standaard)

Na een woelig jaar 2020 voor de woningmarkt gaande van een totale stilstand in de eerste lockdown nam het aantal transacties overhands toe.  De gemiddelde prijsstijging bedroeg 6 tot 7 procent blijkt uit de notarisbarometer. Statbel, de federale overheidsdienst economie berekende een gemiddelde prijsstijging van 4,2 procent, omdat het de gemiddelde prijsevolutie corrigeert als er in een bepaald segment relatief sterkere bewegingen zijn.  Dat was vooral vorig jaar het geval in het duurdere prijssegment, waar de vraag door de coronacrisis opvallend hoog was.  Na het loslaten van de coronamaatregelen trok de economie terug aan en nam de vraag nog toe door het uitsteleffect.  Mensen blijven verhuizen met een opvallende vraag naar buitenruimte en groene/rustige omgevingen.  Als de prijzen echter nog blijven stijgen wordt de betaalbaarheid problematisch vooral voor jonge starters.  Onder druk van de Europese Centrale Bank eisen de banken bovendien dat de kopers een groter bedrag van de aankoop zelf financieren en/of dat de beleggers nog meer zelf bijdragen.  Ook zullen banken bij de verstrekking van hypothecaire kredieten in de toekomst rekening houden met de duurzaamheid en ligging van de woningen.  Volgens berekeningen van de KBC is het vastgoed in België met 9 procent overgewaardeerd, rekening houdend met de koopkracht, de rente, en de prijs in historisch perspectief.  De schuldpositie van de Belgische gezinnen steeg de voorbije vijftien jaar van 40 naar 65 procent van het beschikbare inkomen, en van 60 naar bijna 110 procent van het bruto binnenlands product.  Steven Trypsteen (ING-economoom) verwacht dat het aantal transacties in 2021 met zo'n 15 procent stijgt.  In tegenstelling tot Nederland en de ons omliggende landen is er momenteel echter nog een redelijk kwalitatief aanbod in de Vlaamse centrumsteden (hoewel de prijzen voor ons Belgen reeds als zeer duur ervaren worden !!).  Reden waarom steeds meer buitenlandse investeerders (waar de prijzen nog hoger liggen) onze markten opzoeken om hun geld te beleggen.  Dit zal uiteindelijk een natuurlijke correctie kennen daar het huurrendement niet evenredig stijgt met de koopprijzen.  Mensen die huren hebben immers dikwijls een lager inkomen en gaan dan ook bij stijgende huurprijzen noodgedwongen uitwijken naar goedkopere randgemeenten, waardoor dure huurpanden uiteindelijk langer leeg zullen staan.  Momenteel is deze correctie nog niet aan de gang en is er zelfs op de huurmarkt een nijpend tekort.  Wordt vervolgd...