Terug

Meer tijd voor opmaken EPC’s door coronavirus

corona
Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren krijgen enkele maanden uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). Tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden. Bij verhuur moet het EPC er pas zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt ondertekend. Dit tot en met 17 oktober 2020.

Bron: Magazine van CIB Vlaanderen