Terug

De Energielening, wat is dat ?

energiezuinige verwarmingsinstallatie
Wie energiebesparende maatregelen wil uitvoeren kan via de energielening aan een erg laag tarief maximum 15.000 euro lenen.  Dat moet helpen om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig te maken.  Normaal bedraagt de rente 2 %, maar voor bepaalde sociale doelgroepen is de lening renteloos.  Bijvoorbeeld voor wie onder een bepaald gezinsinkomen zit of wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.